2019.04.08 - Referat af generalforsamling

Regnskab 2018

2018.04.19 - Referat af generalforsamling

Regnskab 2017

2017.05.09 - Referat af ekstraordinær generalforsamling

2017.05.02 - Referat af ekstraordinær generalforsamling

2017.04.24 - Referat af generalforsamling

Regnskab 2016

2016.06.04 - Referat af ekstraordinær generalforsamling

Regnskab 2015

2015.10.19 - Referat af stiftende ekstraordinær generalforsamling