VELKOMMEN

Dette er Grundejerforeningen Trokærgårdsvejs hjemmeside.

Her kan du finde nyttig information om grundejerforeningen, seneste nyt og kontaktoplysninger til grundejerforeningens bestyrelse. Hjemmesiden bliver løbende opdateret og udbygget med relevante informationer.

Det er grundejerforeningens formål at eje, drive og vedligeholde fællesarealer, veje og stier.

Grundejerforeningen foretager derfor al ren- og vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier og rabatter i området.

Grønt vedligehold

Grundejerforeningens ren- og vedligeholdelsespligt omfatter blandt andet pasning af tilplantede områder, herunder beskæring og klipning af træer og buske, græsslåning, pasning af blomster og fjernelse af ukrudt og affald samt rensning af vejbrønde.

Vintervedligehold

Grundejerforeningen skal endvidere sørge for fornøden snerydning og glatførebekæmpelse vedrørende fællesveje og stier.


Besøg også 8541.dk – internetportal for Løgten, Skødstrup, Segalt, Studstrup, Åstrup og omegn.