Generalforsamling 2020

Så er det snart tid til generalforsamling.
Det bliver den 25. juni kl. 17.00 – ca.18.00 på det grønne areal mellem Bofællesskabet og Østjysk
Boligforening.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til forsamlingsforbud.
Tilmelding bedes ske til inger@ingeraarup.dk senest torsdag den 18. juni.
Vel mødt!