Generalforsamling 2024

Nu er det tid til generalforsamling i Grundejerforeningen.

Generalforsamling afholdes den 22. april kl. 19:00 i Bofællesskabets fælleshus (Tronkærgårdsvej 106, hus 4).

Se indbydelse for mere information og dagsorden.

Forslag, der ønskes til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.

Bilag:

Regnskab 2023

Forslag til budget 2024