Generalforsamling 2023 – endelig dagsorden

Vi afholder ordinær generalforsamling torsdag den 27. april 2023 kl. 19:00. Her finder I den endelige dagsorden.

Det foregår i mødelokalet i Bofællesskabets fælleshus (Tronkærgårdsvej 106, hus 4).

Der er ikke indkommet forslag til dagsorden, men bestyrelsen vil gerne præsentere en model for en frivillig fællesaftale for vintervedligehold. Se bilag.

Bilag:

Regnskab 2022

Forslag til budget 2023

Forslag til fordelingsplan for vintervedligehold