Generalforsamling 2021

Vi afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. april 2021 kl. 19.

Tilmelding bedes ske pr. mail til flemming@skjothlunding.dk senest den 18. april af hensyn til vurdering
af, om generalforsamlingen kan gennemføres ved fysisk fremmøde eller virtuelt.

Se indbydelsen for mere information samt dagsorden.

Bilag:

Regnskab 2020

Forslag til budget 2021