Generalforsamling 2021 – endelig indkaldelse

Vi afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. april 2021 kl. 19.

Tilmelding bedes ske pr. mail til flemming@skjothlunding.dk senest den 18. april af hensyn til vurdering af, om generalforsamlingen kan gennemføres ved fysisk fremmøde eller virtuelt.

Se endelig indkaldelse med dagsorden.

Bilag: Regnskab 2020 og forslag til budget 2021.